KÍNH BÁO QUÝ KHÁCH HÀNG GIỜ XE CHẠY PHỤC VỤ TẾT ẤT MÙI 2015
Ngày 30 Tết
(tức ngày 18/02/2015)

 1. Tuyến Hải Phòng <--> Hà Nội: Tần xuất 10phút / 1 chuyến

Bến Hải Phòng đi:

+ Nốt đầu tiên: 5h00             + Chuyến cuối cùng: 18h00

Bến Hà Nội đi:

+ Nốt đầu tiên: 5h00            + Chuyến cuối cùng: 18h00

 

2. Tuyến Hải Phòng <--> Thái Bình <--> Nam Định: Tần xuất 20phút / 1 chuyến

Bến Hải Phòng đi:

+ Nốt đầu tiên: 5h00            + Chuyến cuối cùng: 17h00

Bến nam định đi:

+ Nốt đầu tiên: 5h00            + Chuyến cuối cùng: 17h00

 

 3. Tuyến Thái Bình <--> Hà Nội: Tần xuất 20phút / 1 chuyến

Bến Thái Bình đi:

+ Nốt đầu tiên: 5h00              + Chuyến cuối cùng: 15h00

Bến Hà Nội đi:

+ Nốt đầu tiên: 5h00             + Chuyến cuối cùng: 18h00

* riêng tuyến "Phục vụ VIP  Hải Phòng <--> Hà Nội: Không phục vụ ngày 30 Tết

Ngày mồng một Tết (tức ngày 19/02/2015)

 1. Tuyến Hải Phòng <--> Hà Nội

Bến Hải Phòng đi:

 9h00  -  10h00  -  11h00  -  13h00  -  14h00  -  15h00  -  16h00

Bến Hà Nội đi:

9h00  -  10h00  -  11h00  -  13h00  -  14h00  -  15h00  -  16h00

 

 2. Tuyến Hải Phòng <--> Thái Bình <--> Nam Định

 Bến Hải Phòng đi:

9h00   và   14h00

Bến Nam Định đi:

9h00   và   14h00

 

 3. Tuyến Thái Bình <--> Hà Nội

 Bến Thái Bình đi:

9h00   -  11h00  -  13h00  -  15h00

Bến Hà Nội đi:

9h00   -  11h00  -  13h00  -  15h00

 * tuyến  Phục vụ VIP” Hải Phòng <--> Hà Nội:  Không phục vụ ngày mồng Một Tết

Ngày mồng hai Tết (tức ngày 20/02/2015)

1. Tuyến Hải Phòng <--> Hà Nội: Tần xuất 10 phút / 1 chuyến

 Bến Hải Phòng đi:

+ Nốt đầu tiên: 7h00              + Chuyến cuối cùng: 21h00

Bến Hà Nội đi:

+ Nốt đầu tiên: 7h00             + Chuyến cuối cùng: 21h00

 

2. Tuyến Phục vụ VIP”  Hải Phòng <--> Hà Nội: Tần xuất 60 phút / 1 chuyến

Bến Hải Phòng đi:

+ Nốt đầu tiên: 8h00             + Chuyến cuối cùng: 14h00

Bến Hà Nội đi:

+ Nốt đầu tiên: 9h00             + Chuyến cuối cùng: 15h00

 

 3. Tuyến Hải Phòng <--> Thái Bình <--> Nam Định: Tần xuất 20 phút / 1 chuyến

Bến Hải Phòng đi:

+ Nốt đầu tiên: 7h00              + Chuyến cuối cùng: 19h00

Bến nam định đi:

+ Nốt đầu tiên: 7h00             + Chuyến cuối cùng: 19h00

 

 4. Tuyến Thái Bình <--> Hà Nội: Tần xuất 20 phút / 1 chuyến

Bến thái bình đi:

+ Nốt đầu tiên: 5h00              + Chuyến cuối cùng: 18h30

Bến Hà Nội đi:

+ Nốt đầu tiên: 8h00               + Chuyến cuối cùng: 18h30

 Ngày mồng ba Tết (tức ngày 21/02/2015)

"Buýt nhanh Hải Âu" phục vụ quý khách các giờ chạy trên các tuyến Bus và VIP như thường lệ.

Quý khách cần liên hệ xin gọi số điện thoại:  0912.789.322  hoặc số:  0912.966.362

 

LỊCH PHỤC VỤ CHUYỂN PHÁT TẾT ẤT MÙI 2015
Ngày 30 Tết (tức ngày 18/02/2015)

1. Chuyển phát hàng:

- Nhận hàng: từ 6h00  --> 10h00

- Trả hàng: từ 6h00  --> 12h00

2. Chuyển tiền:

- Nhận tiền: Không phục vụ

- Trả tiền: từ 6h00  -->  11h00

Ngày mồng một Tết (tức ngày 19/02/2015)

Chuyển phát hàng và chuyển tiền: Không phục vụ

Ngày mồng hai Tết (tức ngày 20/02/2015)

1. Chuyển phát hàng:

- Nhận hàng: từ 8h00  -->  18h00

- Trả hàng: từ 8h00  -->  18h00

2. Chuyển tiền:  Không phục vụ

Ngày mồng ba Tết (tức ngày 21/02/2015)

 1. Chuyển phát hàng:

- Nhận hàng: từ 6h00  --> 21h00

- Trả hàng: từ 6h00  --> 21h00

2. Chuyển tiền:

- Nhận tiền: từ 9h00  -->  19h00

- Trả tiền: từ 9h00  -->  19h00

Tất cả các ngày khác Chuyển phát nhanh Hải Âu

phục vụ quý khách hàng như thường lệ.

Quý khách cần liên hệ xin gọi số điện thoại:

- Khu vực Hải Phòng    : 0977.518.498

- Khu vực Hải Dương   : 0912.044.393

- Khu vực Hà Nội        : 0912.946.894

- Khu vực Thái Bình : 0916.541.384

Các tuyến xe

Thống kê truy cập

181869
Hôm nay
4