Dịch vụ chuyển phát nhanh

1. Hải Phòng:

- Tại VP bến xe Cầu Rào  - ĐT: 0225.3.728.422
- Tại VP bến xe Niệm Nghĩa  - ĐT: 0225.3.783.783

Dịch vụ nhận và phát hàng: từ 6h00 đến 21h00
Dịch vụ nhận và trả tiền: từ 6h00 đến 19h00

- Tại VP 16 Tôn Đức Thắng - ĐT: 0225.3.711.711

Dịch vụ nhận và phát hàng: từ 6h00 đến 19h00Dịch vụ nhận và trả tiền: từ 6h00 đến 19h00

- Tại VP 21 đường vòng Cầu Niệm - ĐT: 0225.3.784.541

Dịch vụ nhận và phát hàng: từ 6h00 đến 20h00

- Khai trương từ ngày 02/8/2013: VP chuyển phát hải Âu tại Vĩnh Bảo: bến xe thị trấn Vĩnh Bảo - ĐT:  031.3985 866

* Nhận hàng chuyển đi tận nhà : từ 7h00 đến 17h00

* Phát hàng chuyển đến tận nhà : theo yêu cầu của khách hàng nhưng không muộn quá 20h00

2. Hải Dương:

- Tại VP nhà hàng 555 - ĐT: 0220.3.835.159
- Tại VP Ngã tư Bến Hàn - ĐT: 0220.3.844.893

Dịch vụ nhận và phát hàng: từ 6h00 đến 20h30
Dịch vụ nhận và trả tiền: từ 6h00 đến 19h00

- Tại VP Phú Thái - ĐT: 0220.3.726.412

Dịch vụ nhận và phát hàng: từ 6h30 đến 19h30

* Nhận hàng chuyển đi tận nhà : từ 7h00 đến 17h00

* Phát hàng chuyển đến tận nhà : theo yêu cầu của khách hàng nhưng không muộn quá 20h00

3. Hưng Yên:

- Tại VP Phố Nối - ĐT: 0221.3.942.442

Dịch vụ nhận và phát hàng: từ 6h30 đến 19h30

* Nhận hàng chuyển đi tận nhà : từ 7h00 đến 17h00

* Phát hàng chuyển đến tận nhà : theo yêu cầu của khách hàng nhưng không muộn quá 20h00

 

4. Hà Nội:

- Tại VP số 30 Ngô Gia Khảm (Gia Lâm) - ĐT: 024.3.6500.282

Dịch vụ nhận và phát hàng: từ 6h00 đến 21h00
Dịch vụ nhận và trả tiền: từ 6h00 đến 19h00

- Tại VP 68 Trần Nhật Duật (Long Biên) - ĐT: 024.3.9284.038

Dịch vụ nhận và phát hàng: từ 6h00 đến 20h30
Dịch vụ nhận và trả tiền: từ 6h00 đến 19h00

* Nhận hàng chuyển đi tận nhà : từ 7h00 đến 17h00

* Phát hàng chuyển đến tận nhà : theo yêu cầu của khách hàng nhưng không muộn quá 20h00

5. Thái Bình:

- Tại VP bến xe Thái Bình - ĐT: 0227.3.643.364-036.3.643.200

Dịch vụ nhận và phát hàng: từ 6h00 đến 20h00

* Nhận hàng chuyển đi tận nhà : từ 7h00 đến 17h00

* Phát hàng chuyển đến tận nhà : theo yêu cầu của khách hàng nhưng không muộn quá 20h00

6. Nam Định:

- Tại VP bến xe Nam Định - ĐT: 0228.3.510.488

Dịch vụ nhận và phát hàng: từ 6h00 đến 21h00
Dịch vụ nhận và trả tiền: từ 6h00 đến 19h00

* Nhận hàng chuyển đi tận nhà : từ 7h00 đến 17h00

* Phát hàng chuyển đến tận nhà : theo yêu cầu của khách hàng nhưng không muộn quá 20h00

Khách hàng phản ánh, đề xuất:

Quý khách cần đề xuất giải quyết những phát sinh trong quá trình dịch vụ chuyển phát xin gọi ngay số điện thoại giải quyết trực tuyến:  0903.440.332.

 

Thông tin chi tiết

Các tuyến xe

Thống kê truy cập

802347
Hôm nay
72