Công tác tuyển dụng đào tạo llà nền tảng lâu dài cho việc xây dựng thương hiệu công ty.

Dòng xe mà công ty sử dụng là những dòng xe cao cấp như: xe Space, Towu,… được đặt sản xuất của những hãng xe nổi tiếng tại Hàn Quốc

Công ty TNHH vận tải Bus Hải Phòng chú trọng xây dựng văn hoá doanh nghiệp trên cơ sở cốt lõi là chất lượng sản phẩm dịch vụ đối với nhu cầu khách hàng.

Các tuyến xe

Thống kê truy cập

802329
Hôm nay
54